Начало / News / КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО

Комисията за финансов надзор (КФН) обявява конкурс за изработване на лого на институцията. Графичният знак следва да бъде съобразен с функциите за надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар и визията на КФН като регулатор на динамичната среда на пазарите от небанковия сектор.

Графичният знак, който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на Комисията за финансов надзор, бланки, печатни материали, визитки, информационни носители, сувенири, албуми, и др.

Условия към проекта на лого на КФН: 
  • да бъде подходящ за отпечатване графично (пълноцветно, едноцветно - в черен цвят, едноцветно - в златист/сребрист цвят и линеарно и векторно)
  • да бъде подходящ за отпечатване като пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение.)
  • да позволява и да изглежда хармонично в комбинация със следния текст: „Комисия за финансов надзор“ и „Financial Supervision Commission“.
     
Условия за участие:
Право на участие в конкурса има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други конкурси. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост. Всеки участник носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Авторското право върху логото, спечелило конкурса, ще бъде прехвърлено в полза на КФН. Авторът на одобрения проект ще получи възнаграждение в размер на 5000 лв. при условията на настоящата обява.
 
 
Изисквания и времева рамка:
  1. Всеки проект на лого на КФН се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение без допълнителен текст; изображение в комбинация с текст “Комисия за финансов надзор”; изображение в комбинация с текст  „Financial Supervision Commission“; изображение в комбинация с текстове “Комисия за финансов надзор” и „Financial Supervision Commission“. Освен това се представят поотделно по един вариант на абревиатурите „КФН“ и „FSC“.
  2. Конкурсът е явен. Имената на всеки участник, телефон, и-мейл адрес и адрес за кореспонденция да са поставени на гърба на всяка разпечатка.
  3. Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторското право върху представения проект (за юридическите лица - подпис и печат на представляващия).
  4. Проектите на лого на КФН  да бъдат предадени или изпратени в КФН - София 1000, ул. „Будапеща" № 16, ет. 1, деловодството, Дирекция Връзки с обществеността и протокол, За конкурса за лого на Комисията за финансов надзор най-късно до 25 май 2018 г.   включително.
За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате на телефон 029404789 и на e-mail press@fsc.bg.