Начало / News / КФН взе решение за спазване на Насоките на EIOPA...

КФН взе решение за спазване на Насоките на EIOPA относно употребата на идентификационния код на правния субект (LEI)

С оглед подобряване на качеството на информацията, автоматизацията на обработката на данни и намаляване на трудностите по отчитането, Комисията за финансов надзор взе решение, на свое заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., да съобрази надзорната си дейност с Насоките на EIOPA относно употребата на идентификационния код на правния субект (LEI). 

С Насоките се изразява подкрепа за въвеждането от страна на застрахователните и презастрахователните дружества, както и на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) на системата за идентификационен код на правния субект, насочена към постигане на единна, световна идентификация на страните във финансовите транзакции.

С вземане на решение за спазване на Насоките на EIOPA КФН поема задължение да:

- изиска от застрахователните и презастрахователни предприятия и групи и от институциите за професионално пенсионно осигуряване да се сдобият с LEI;

- се увери, че посочените институции са кандидатствали за издаване на такъв код; за институциите в обхвата на директива "Платежоспособност ІІ" срокът е до 30 юни 2015 г., а за останалите институции, вкл. ИППО – до 30 юни 2016 г.;

- дава инструкции на институциите как последователно да използват LEI, когато изпълняват своите отчетни задължения;

- гарантира, че предоставяната до EIOPA информация за разглежданите институции съдържа LEI. 

Насоките на EIOPA относно употребата на LEI са публикувани в раздел „ЕС законодателство” – „Насоки и препоръки” – „EIOPA” –

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Guidelines_LEI_Full_BG.pdf

Допълнително информация за идентификационния код на правния субект (LEI) може да намерите на интернет страница на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Identifikator-na-yuridicheski-lica-LEI-bg-896