Начало / News / КФН публикува списък с интернет страници на...

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България


    Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности в 3-дневен срок от публикуването на списъка
    Със свое решение от 19.11.2020 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Решението е взето на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 281, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение № 862 - ИП е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.
    Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.