Начало / News / КФН посрещна участници от инициативата „Мениджър за един ден”

КФН посрещна участници от инициативата „Мениджър за един ден”

Комисията за финансов надзор (КФН) посрещна петима участници в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден”. Двама ученици и трима студенти заеха длъжности в лидерския екип на КФН в рамките на един работен ден.
 
Председателят на КФН Бойко Атанасов посрещна участниците в кабинета си и сподели с тях опит от собствената си практика през годините, както и визията си за развитие на Комисията и на младите хора в България. Той се обърна към тях с думите, че: „Комисията за финансов надзор е институция, която е отговорна за контрола, регулирането и  създаването на нормативната рамка в целия небанков сектор. Най-важното от моя гледна точка в КФН е екипът от професионалисти, които имаме и атмосферата на работа, която градим заедно всеки ден. Ето защо вярвам, че вие можете да сте мотивирани да развивате както знанията си в областта на финансовата грамотност, така и способностите си да сте лидери, да сте част от екип, да можете да вдъхновявате и да провокирате промяна.“
 
Петимата участници бяха поканени да вземат участие и в седмичното заседание на Комисията.
 
Работният ден в КФН за петимата участници в инициативата „Мениджър за един ден“  премина в получаване на нови знания за небанковия финансов сектор и на поглед върху стила на управление на Комисията. Те проведоха срещи с директорите и с експерти от трите управления, които представиха дейността на всяко едно управление. Посланието на инициативата от страна на Комисията за финансов надзор беше с акцент върху кариерното развитие на младите хора в България, осъзнаване на важните елементи в работен план, които дават възможност на служителите да стават по-добри експерти и да работят в удовлетворяваща среда.