Начало / News / Данни за застрахователния пазар към края на месец януари на 2015 г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец януари на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец януари на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”. http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-108