Начало / News / Данни за застрахователния пазар към края на...

Данни за застрахователния пазар към края на месец декември 2014 г. (годишни предварителни данни)

 

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец декември на 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН -www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.