Начало / News / Данни за застрахователния пазар към 31.08.2021 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2021 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец август 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.