Начало / News / Данни за застрахователния пазар към 31.08.2015 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец август на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец август на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.