Начало / News / Данни за застрахователния пазар към 31.01.2018 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.01.2018 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец януари 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар, „Статистика