Начало / News / Данни за застрахователния пазар към 30.11.2017 г.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2017 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към 30.11.2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.