Начало / News / Данни за дейността на застрахователните брокери...

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2015 г.

Коригираните актуализирани индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2015 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.