Начало / За потребителя / Полезни връзки

Полезни връзки

Комисия за защита на потребителите

https://kzp.bg

Европейски потребителски център- България

https://www.ecc.bg

Страница на европейските потребителски центрове

https://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

Асоциация "Помощ за потребителя"

https://www.consumer-bg.org

Българска национална асоциация на потребителите

https://www.bnap.org

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

https://www.bazk.org

Асоциация за застраховани и пострадали при ПТП

https://azpt.org

Долчета- информационен сайт за образование на потребителите

https://www.dolceta.eu/bulgaria

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения