Начало / За потребителя / Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Сред  основните приоритети на Комисията за финансов надзор е осигуряването на ефективна защита на правата на потребителите на финансови продукти и услуги. Един от начините за постигане на тази цел е повишаване на нивото на информираност и знания на потребителите за финансовите пазари и продукти.

Тук бихме искали да Ви предложим информация по най-актуалните и търсени от потребителите теми, свързани с търговията с ценни книжа, застраховане и допълнително пенсионно осигуряване.

 (Още въпроси и отговори за капиталовия пазар)

 (Още въпроси и отговори за застраховането)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения