Начало / За комисията / Инспекторат / СПИСЪК на задължените лица, неподали...

СПИСЪК на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ЕЖЕГОДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
 
Име, презиме, фамилия Длъжност/звено/дирекция Вид на декларацията