Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 година

Вх.№ Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
382 13.05.2019 АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
391 14.05.2019 АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
466 02.11.2019 АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
318 09.05.2019 АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
449 25.04.2019 АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВА  Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
434 15.05.2019 АННА АРИСТИДОВА АНДОНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
398 14.05.2019 АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
410 14.05.2019 АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
328 09.05.2019 АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
378 13.05.2019 АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
273 30.04.2019 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
364 13.05.2019 АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
423 15.05.2019 АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
304 08.05.2019 АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
417 14.05.2019 АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
343 10.05.2019 АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
465 01.10.2019 АТАНАС ДИМИТРОВ ЯНЕВ Съветник към кабинета на председателя чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
357 13.05.2019 БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
313 09.05.2019 БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
262 24.04.2019 БОРЯНА КОЧEВА МАНЧЕВА Домакин чл. 35, ал. 1, т. 2
312 09.05.2019 ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
259 24.04.2019 ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
415 14.05.2019 ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
395 14.05.2019 ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
381 13.05.2019 ВАЛЕНТИНА ЦВЯТКОВА ЯКИМОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
265 25.04.2019 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВ Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
353 13.05.2019 ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
397 14.05.2019 ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
336 10.05.2019 ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
244 16.04.2019 ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВ  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
345 13.05.2019 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
405 14.05.2019 ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
321 09.05.2019 ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
348 13.05.2019 ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
414 14.05.2019 ВИКТОРИЯ СТОЙЧЕВА ЦЕГРИЛОВСКА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
283 03.05.2019 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
369 13.05.2019 ВЛАДИСЛАВ  ЦВЕТАНОВ МАТЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
373 13.05.2019 ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
271 30.04.2019 ГЕОРГИ  ИВАНОВ СТОЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
404 14.05.2019 ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
290 07.05.2019 ДАМЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
299 08.05.2019 ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
379 13.05.2019 ДАНАИЛ КОЛЕВ ГОЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
257 23.04.2019 ДАНИЕЛА СТОЙКОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
296 07.05.2019 ДЕНИС МАРИЯНОВ ДИХАНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
460 27.08.2019 ДЕНИЦА КОСТОВА МАРКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
367 13.05.2019 ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
406 14.05.2019 ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
352 13.05.2019 ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
365 13.05.2019 ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
366 13.05.2019 ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВА  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
277 03.05.2019 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
402 14.05.2019 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
332 10.05.2019 ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
335 10.05.2019 ДРАГОМИР ГОЧЕВ ГОЧЕВ Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
416 14.05.2019 ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
309 08.05.2019 ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
327 09.05.2019 ЕВЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВА ЦАЛОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
439 15.05.2019 ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
272 30.04.2019 ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
393 14.05.2019 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
333 10.05.2019 ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
276 02.05.2019 ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
347 13.05.2019 ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВА  началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
323 09.05.2019 ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
425 15.05.2019 ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВ Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
245 17.04.2019 ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
392 14.05.2019 ИВАН МИНКОВ АНТОНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
320 09.05.2019 ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВА Старши юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
361 13.05.2019 ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
275 30.04.2019 ЙОАНА ТОДОРОВА КАЛЕНДЖИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
247 17.04.2019 ЙОСИФ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
384 14.05.2019 КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
298 08.05.2019 КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
426 15.05.2019 КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВ началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
258 24.04.2019 КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
307 08.05.2019 КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
284 03.05.2019 КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
459 27.08.2019 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
331 10.05.2019 КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА  Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
409 14.05.2019 ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
437 15.05.2019 ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
269 25.04.2019 ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА Вътрешен одитор чл. 35, ал. 1, т. 2
350 13.05.2019 ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
418 14.05.2019 МАКЕДОНКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
341 10.05.2019 МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
261 24.04.2019 МАРИАНА НИКОЛАЕВА СТАНИСЛАВОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
354 13.05.2019 МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
314 09.05.2019 МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
301 08.05.2019 МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
385 14.05.2019 МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
339 10.05.2019 МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
450 11.07.2019 МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВА-ПЕТКОВСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
325 09.05.2019 МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
337 10.05.2019 МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
453 15.07.2019 МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
316 09.05.2019 МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
388 14.05.2019 МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
249 18.04.2019 МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
390 14.05.2019 МАРТИНА МАЛЧЕВА МАЛЧЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
433 15.05.2019 МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
253 22.04.2019 МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
263 24.04.2019 МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ  началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
431 15.05.2019 МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
315 09.05.2019 МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
358 13.05.2019 МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
447 15.05.2019 МИРЧО РАДОСТИНОВ СТОЯНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
435 15.05.2019 МИРЯНА ПЕТКОВА ТОНЧЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
363 13.05.2019 МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
242 15.04.2019 НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВА  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
403 14.05.2019 НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
239 18.03.2019 НАДЯ БОЯНОВА БОЖИНОВА-СТОЯНОВА  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
330 10.05.2019 НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
446 15.05.2019 НЕДА ИЛИЯ МУЖО Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
279 03.05.2019 НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВА Старши вътрешен одитор чл. 35, ал. 1, т. 2
399 14.05.2019 НЕНКО  МАРИНОВ ДИМОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
246 17.04.2019 НИКОЛАЙ ГАТЕВ ДИМИТРОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
428 15.05.2019 НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
294 07.05.2019 НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
389 14.05.2019 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
295 07.05.2019 НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
340 10.05.2019 НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
462 09.09.2019 ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВ Главен инспектор чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
326 09.05.2019 ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
412 14.05.2019 ПАВЛИНА БОРИСОВА ХРИСТОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
420 15.05.2019 ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
394 14.05.2019 ПЕТЯ ЗДРАВКОВА РАДЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
349 13.05.2019 ПЕТЯ ПАВЛОВА ТОДОРОВА Технически сътрудник чл. 35, ал. 1, т. 2
441 15.05.2019 ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
469 20.12.2019 ПОЛИНА МИЛЧЕВА ВАКЛЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
427 15.05.2019 РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
436 15.05.2019 РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
467 22.11.2019 РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
256 23.04.2019 РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВ Главен инспектор чл. 35, ал. 1, т. 2
319 09.05.2019 РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
342 10.05.2019 РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
461 28.08.2019 РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
371 13.05.2019 РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВА Старши счетоводител чл. 35, ал. 1, т. 2
458 20.08.2019 САВА НИКОАЛЕВ ПОЛИМЕНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
401 14.05.2019 САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
254 22.04.2019 СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
463 12.09.2019 СВЕТЛИН ОРЛИНОВ КАРАФЕИЗОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
293 07.05.2019 СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
338 10.05.2019 СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
278 03.05.2019 СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВА ръководител ЗВО чл. 35, ал. 1, т. 2
372 13.05.2019 СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
250 18.04.2019 СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
317 09.05.2019 СЛАВИ МАНОЛОВ НАЛБАНТОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
376 13.05.2019 СОНЯ ЛЮБЕНОВА  БЕГОВА Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
248 18.04.2019 СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
306 08.05.2019 СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
311 09.05.2019 СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
386 14.05.2019 СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
360 13.05.2019 ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
266 25.04.2019 ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
456 31.07.2019 ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
438 15.05.2019 ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА  Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
454 25.07.2019 ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
282 03.05.2019 ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
286 07.05.2019 ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
432 15.05.2019 ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
396 14.05.2019 ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
291 07.05.2019 ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
362 13.05.2019 ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
289 07.05.2019 ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
264 24.04.2019 ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
407 14.05.2019 ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 3
424 15.05.2019 ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 3
430 15.05.2019 ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
374 13.05.2019 ЦВЕТИМИР НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
238 08.03.2019 ЦВЕТОМИР МИТКОВ ЯКОВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
255 22.04.2019 ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИ старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
308 08.05.2019 ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
355 13.05.2019 ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
268 25.04.2019 ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВ началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
383 14.05.2019 ЯНИЦА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА – ПЕТКОВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 3
         
         
         
         

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения