Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2018 година

     
Вх.№ Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
168 8.6.2018 АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
158 8.6.2018 АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
108 7.6.2018 АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
99 6.6.2018 АННА АРИСТИДОВА АНДОНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
70 5.6.2018 АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
69 5.6.2018 АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
216 27.8.2018 АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВА Финансов анализатор  чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
182 8.6.2018 АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
163 8.6.2018 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
143 7.6.2018 АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
151 8.6.2018 АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
218 9.10.2018 АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
169 8.6.2018 АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
184 8.6.2018 АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
47 5.6.2018 БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
12 31.5.2018 БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
45 5.6.2018 БОРЯНА КОЧEВА МАНЧЕВА Домакин чл. 35, ал. 1, т. 2
56 5.6.2018 ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
64 5.6.2018 ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
155 8.6.2018 ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
89 6.6.2018 ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
14 31.5.2018 ВАЛЕНТИНА ЦВЯТКОВА ЯКИМОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
104 6.6.2018 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВ Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
141 7.6.2018 ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
176 8.6.2018 ВЕНЕЛИНА НИКОЛОВА ТОМОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
38 4.6.2018 ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
79 6.6.2018 ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
219 7.1.2019 ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
148 8.6.2018 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
35 4.6.2018 ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
88 6.6.2018 ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
76 6.6.2018 ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
63 5.6.2018 ВИКТОРИЯ СПАСОВА АНДРЕЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
202 17.7.2018 ВИКТОРИЯ СТОЙЧЕВА ЦЕГРИЛОВСКА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
113 7.6.2018 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
100 6.6.2018 ВЛАДИСЛАВ  ЦВЕТАНОВ МАТЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
220 20.9.2018 ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
96 6.6.2018 ГЕОРГИ  ИВАНОВ СТОЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
6 29.5.2018 ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
214 23.8.2018 ДАМЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ Старши експерт Чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - интереси
25 4.6.2018 ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
24 4.6.2018 ДАНИЕЛА СТОЙКОВА ИВАНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
62 5.6.2018 ДЕНИС МАРИЯНОВ ДИХАНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
98 6.6.2018 ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
42 5.6.2018 ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
15 31.5.2018 ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
9 30.5.2018 ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
3 29.5.2018 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
95 6.6.2018 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
18 1.6.2018 ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
16 1.6.2018 ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
39 4.6.2018 ДРАГОМИР ГОЧЕВ ГОЧЕВ Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
157 8.6.2018 ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
101 6.6.2018 ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
102 6.6.2018 ЕВЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВА ЦАЛОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
144 7.6.2018 ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
152 8.6.2018 ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
112 7.6.2018 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
109 7.6.2018 ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
23 4.6.2018 ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
159 8.6.2018 ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВА  началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
201 16.7.2018 ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
49 5.6.2018 ЖИВКО ДЕНЧЕВ ЖЕКОВ Главен инспектор чл. 35, ал. 1, т. 2
187 8.6.2018 ЗАХАРИ ИГНАТОВ ЯНАКИЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
153 8.6.2018 ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВ Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
8 29.5.2018 ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
223 11.9.2018 ИВАН МИНКОВ АНТОНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
127а 7.6.2018 ИНЕС КРАСИМИРОВА ИТОВА Младши експерт  чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
53 5.6.2018 ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВА Старши юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
86 6.6.2018 ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
66 5.6.2018 ЙОАНА ТОДОРОВА КАЛЕНДЖИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
179 8.6.2018 ЙОСИФ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
129 7.6.2018 КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
36 4.6.2018 КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
170 8.6.2018 КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВ началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
27 4.6.2018 КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
20 1.6.2018 КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
52 5.6.2018 КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
227 2.1.2019 КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
73 6.6.2018 ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
140 7.6.2018 ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
93 6.6.2018 ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА Вътрешен одитор чл. 35, ал. 1, т. 2
30 4.6.2018 ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
156 8.6.2018 МАКЕДОНКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
77 6.6.2018 МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
50 5.6.2018 МАРИАНА НИКОЛАЕВА СТАНИСЛАВОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
33 4.6.2018 МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
200 16.7.2018 МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
40 4.6.2018 МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
130 7.6.2018 МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
146 8.6.2018 МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
162 8.6.2018 МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
80 6.6.2018 МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
78 6.6.2018 МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
117 7.6.2018 МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
193 8.6.2018 МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
188 8.6.2018 МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
28 4.6.2018 МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
198 3.7.2018 МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
181 8.6.2018 МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
57 5.6.2018 МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
41 5.6.2018 МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
196 8.6.2018 МИРЧО РАДОСТИНОВ СТОЯНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
122 7.6.2018 МИРЯНА ПЕТКОВА ТОНЧЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
125 7.6.2018 МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
118 7.6.2018 НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
7 29.5.2018 НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
94 6.6.2018 НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВА Старши вътрешен одитор чл. 35, ал. 1, т. 2
197 2.7.2018 НЕНКА ПАВЛОВА СУЧКОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
87 6.6.2018 НЕНКО  МАРИНОВ ДИМОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
34 4.6.2018 НИКОЛАЙ ГАТЕВ ДИМИТРОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
167 8.6.2018 НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
111 7.6.2018 НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
106 7.6.2018 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
139 7.6.2018 НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
150 8.6.2018 НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
83 6.6.2018 ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
138 7.6.2018 ПАВЛИНА БОРИСОВА ХРИСТОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
195 18.6.2018 ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
60 5.6.2018 ПЕТЯ ЗДРАВКОВА РАДЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
81 6.6.2018 ПЕТЯ ПАВЛОВА ТОДОРОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
133 7.6.2018 ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
174 8.6.2018 РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
190 8.6.2018 РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
231 17.12.2018 РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВ Главен инспектор чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
43 5.6.2018 РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
22 1.6.2018 РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВА началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
44 5.6.2018 РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВА Старши счетоводител чл. 35, ал. 1, т. 2
85 6.6.2018 САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
192 8.6.2018 СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
185 8.6.2018 СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
131 7.6.2018 СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
37 4.6.2018 СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВА ръководител ЗВО чл. 35, ал. 1, т. 2
124 7.6.2018 СЕВДАЛИНА ЦАНЕВА ЗАХАРИЕВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
173 8.6.2018 СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
97 6.6.2018 СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВА-КРУМОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
136 7.6.2018 СЛАВИ МАНОЛОВ НАЛБАНТОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
91 6.6.2018 СОНЯ ЛЮБЕНОВА  БЕГОВА Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
19 1.6.2018 СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
75 6.6.2018 СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
206 1.8.2018 СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ Старши експерт Чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - интереси
103 6.6.2018 СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
210 14.8.2018 ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВА Главен експерт
74 6.6.2018 ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
177 8.6.2018 ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА  Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
128 7.6.2018 ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
13 31.5.2018 ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
189 8.6.2018 ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
114 7.6.2018 ХРИСТИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
142 7.6.2018 ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
92 6.6.2018 ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
11 30.5.2018 ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
134 7.6.2018 ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
59 5.6.2018 ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
147 8.6.2018 ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
135 7.6.2018 ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВА Оператор, контактен център чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
161 8.6.2018 ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
121 7.6.2018 ЦВЕТИМИР НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
1 29.5.2018 ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИ старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
127 7.6.2018 ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
126 7.6.2018 ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
31 4.6.2018 ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВ началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
232 15.10.2018 ЯНИЦА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА - ПЕТКОВА Финансов анализатор

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения