Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 година

Вх.№ Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
850 07.05.2021 АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
888 11.05.2021 АЛБЕНА ТИХОМИРОВА БОРИСОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
724 22.03.2021 АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА БОТЕВА   Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
912 13.05.2021 АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНА-ПЕТКОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
728 30.03.2021 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ЯНЕВ  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
756 20.04.2021 АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
851 07.05.2021 АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
796, 877 27.04.2021 АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2; чл. 35, ал. 1, т. 4
838 07.05.2021 АНДРЕАН ЮРИЕВ НАЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
911 13.05.2021 АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
880 11.05.2021 АННА АРИСТИДОВА АНДОНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
905 12.05.2021 АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
873 11.05.2021 АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
774 23.04.2021 АНТОАН МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
906 12.05.2021 АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
832 07.05.2021 АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
913 13.05.2021 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
916 13.05.2021 АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
924 14.05.2021 АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
725 25.03.2021 АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
846 07.05.2021 АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
797 27.04.2021 АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
806 28.04.2021 АТАНАС ДИМИТРОВ ЯНЕВ Съветник, изпълняващ и функциите на служител, отговарящ за мрежовата и информационната сигурност чл. 35, ал. 1, т. 2
857 10.05.2021 БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
811 29.04.2021 БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
773 23.04.2021 БОРЯНА ЗДРАВКОВА БОРИСОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
764 22.04.2021 БОРЯНА КОЧЕВА МАНЧЕВА Домакин чл. 35, ал. 1, т. 2
841 07.05.2021 БОРЯНА МИТРОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
798 27.04.2021 ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
934 14.05.2021 ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
861 10.05.2021 ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
830 05.05.2021 ВАЛЕНТИНА ЦВЯТКОВА ЯКИМОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
765 22.04.2021 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВ Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
955 15.10.2021 ВАНЯ АНГЕЛОВА СТОИЦОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
895 12.05.2021 ВЕЛИЗАРА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВСКА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
804, 805 28.04.2021 ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2; чл. 35, ал. 1, т. 4
870 11.05.2021 ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
858 10.05.2021 ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
779 23.04.2021 ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
754, 950 19.04.2021 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2,
ал. 1, т. 4
784 23.04.2021 ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВА Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
944 17.05.2021 ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА СТОЯНОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
863 10.05.2021 ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
893 12.05.2021 ВИКТОР ТОШЕВ МАТЕВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
816 29.04.2021 ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
719 02.03.2021 ВИКТОРИЯ СПАСОВА АНДРЕЕВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
853 07.05.2021 ВИКТОРИЯ СТОЙЧЕВА ЦЕГРИЛОВСКА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
828 05.05.2021 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
831 07.05.2021 ВИЛИСЛАВ ЕМИЛОВ СОФРОНИЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
890 11.05.2021 ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАТЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
942 17.05.2021 ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
953 30.09.2021 ГАЛИНА СЪБКОВА СЪБКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
777 23.04.2021 ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
869 11.05.2021 ГЕОРГИ ЛИЧКОВ ДЕНКОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
759 22.04.2021 ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
753 19.04.2021 ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ Финансов контрольор чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
951 01.09.2021 ДАМЯН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
769 22.04.2021 ДАНАИЛ КОЛЕВ ГОЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
875 11.05.2021 ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
882 11.05.2021 ДАНИЕЛА СТОЙКОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
886 11.05.2021 ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ ГОНЕВ Изпълнител - шофьор чл. 35, ал. 1, т. 2
790 26.04.2021 ДЕНИС МАРИЯНОВ ДИХАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
739 06.04.2021 ДЕНИЦА КОСТОВА МАРКОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
931 14.05.2021 ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
854 10.05.2021 ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
910 13.05.2021 ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
800 27.04.2021 ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
926 14.05.2021 ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
872 11.05.2021 ДИМИТРИНА ТОШКОВА РАЙЧЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
730 02.04.2021 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
949 11.08.2021 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КАМИЛАРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
929 14.05.2021 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
833 07.05.2021 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗИМБИЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
802 28.04.2021 ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
936 14.05.2021 ДРАГОМИР ГОЧЕВ ГОЧЕВ Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
909 13.05.2021 ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
744 09.09.2021 ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
892 11.05.2021 ЕВЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВА ЦАЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
932 14.05.2021 ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
775 23.04.2021 ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
737 06.04.2021 ЕЛЕНА АНТОНОВА СЛАВОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
836 07.05.2021 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
785 23.04.2021 ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
823, 952 05.05.2021 ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
чл.35, ал.1, т. 4
813 29.04.2021 ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
839 07.05.2021 ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
930 14.05.2021 ЗОРНИЦА ДЕЯНОВА АНГЕЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
787 26.04.2021 ЗОЯ НИКОЛОВА НЕШЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
849 07.05.2021 ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВ Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер чл. 35, ал. 1, т. 2
734 05.04.2021 ИВАН ГАНЧЕВ НЕДЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
818 29.04.2021 ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
819 29.04.2021 ИВАН МИНКОВ АНТОНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
914 13.05.2021 ИЛИЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
721 05.03.2021 ИРЕНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
868 10.05.2021 ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВА Старши юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
820 29.04.2021 ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
808 28.04.2021 ЙОАНА ТОДОРОВА КАЛЕНДЖИЕВА-ПЕНЧЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
767 22.04.2021 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА УШАГЕЛОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
727 29.03.2021 ЙОСИФ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
915 13.05.2021 КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
732 05.04.2021 КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
899 12.05.2021 КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВ Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
825 05.05.2021 КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
748 15.04.2021 КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
921 13.05.2021 КИРИЛ РУМЕНОВ ЧЕРНЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
817 29.04.2021 КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
762 22.04.2021 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
918 13.05.2021 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
902 12.05.2021 КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
887 11.05.2021 ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
945 17.05.2021 ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
845 07.05.2021 ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
738 06.04.2021 ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
919 13.05.2021 МАКЕДОНКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
937 14.05.2021 МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ГАГОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
812 29.04.2021 МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
740 06.04.2021 МАРИАНА НИКОЛАЕВА СТАНИСЛАВОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
946 06.07.2021 МАРИНА ННИКОЛОВА КОЖУХАРОВА-ЛАЗАРОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
927 14.05.2021 МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
862 10.05.2021 МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
865 10.05.2021 МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
900 12.05.2021 МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
852 07.05.2021 МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
821 29.04.2021 МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
809 28.04.2021 МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
766 22.04.2021 МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА МИНЧЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
760 22.04.2021 МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
782 23.04.2021 МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
731 02.04.2021 МАРИЯ ИЛИЕВА ДЖОНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
848 07.05.2021 МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
898 12.05.2021 МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
901 12.05.2021 МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
783 23.04.2021 МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
735 06.04.2021 МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
741 06.04.2021 МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
943 17.05.2021 МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
801 27.04.2021 МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
770 22.04.2021 МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
916 13.05.2021 МИРЧО РАДОСТИНОВ СТОЯНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
826 05.05.2021 МИРЯНА ПЕТКОВА ТОНЧЕВА-ШОВЕН Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
781 23.04.2021 МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА СТАНКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
742 07.04.2021 МОНИКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
885 11.05.2021 НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
807 28.04.2021 НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
746 13.04.2021 НАДЯ БОЯНОВА БОЖИНОВА-СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
844 07.05.2021 НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
903 12.05.2021 НЕДА МУЖО Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
917 13.05.2021 НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВА Главен вътрешен одитор чл. 35, ал. 1, т. 2
889 11.05.2021 НЕНКО МАРИНОВ ДИМОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
904 12.05.2021 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
855 10.05.2021 НИКОЛАЙ ГАТЕВ ДИМИТРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
768 22.04.2021 НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
908 13.05.2021 НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
749, 935, 948 16.04.2021 НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси,  чл.35, ал.1, т. 4,
чл.35, ал.1, т. 4
729 31.03.2021 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
938 14.05.2021 НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
894 12.05.2021 НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
794 27.04.2021 ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВ Главен инспектор, изпълняващ и функции на лице по защита на личните данни  чл. 35, ал. 1, т. 2
822 29.04.2021 ПАВЕЛ КИРИЛОВ ДАНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
907 12.05.2021 ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
923 14.05.2021 ПАВЛИНА БОРИСОВА ХРИСТОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
786 23.04.2021 ПЕТРУН ИВАНОВ ВАРДАРОВ Служител по сигурността на информацията чл. 35, ал. 1, т. 2
933 14.05.2021 ПЕТЯ ЗДРАВКОВА БОНЧЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
925 14.05.2021 ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
954 14.10.2021 ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА КЕРАНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
803 28.04.2021 ПОЛИНА МИЛЧЕВА ВАКЛЕВА-ВАЦОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
897 12.05.2021 ПОЛИНА ТОШКОВА МАРГИТИНА-ПЕТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
947 07.07.2021 РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ЛЕНКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
881 11.05.2021 РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
842 07.05.2021 РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
757 20.04.2021 РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
750 16.04.2021 РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВ Главен инспектор чл. 35, ал. 1, т. 2
771 22.04.2021 РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
896, 917 12.05.2021 РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т.4
789 26.04.2021 РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
717 11.01.2021 РУМЕН МИРОСЛАВОВ ИВАНЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
758 22.04.2021 РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВА Старши счетоводител чл. 35, ал. 1, т. 2
780 23.04.2021 САВА НИКОЛАЕВ ПОЛИМЕНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
815 29.04.2021 САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
810 28.04.2021 СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
843 07.05.2021 СВЕТЛИН ОРЛИНОВ КАРАФЕИЗОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
799 27.04.2021 СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
864 10.05.2021 СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
824 05.05.2021 СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВА Ръководител на звено за вътрешен одит чл. 35, ал. 1, т. 2
720 04.03.2021 СЕВДАЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
915 13.05.2021 СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
778 23.04.2021 СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
723 22.03.2021 СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА  Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
763 22.04.2021 СИЛВИЯ ЮРИЕВА ТРИФОНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
883 11.05.2021 СЛАВИ МАНОЛОВ НАЛБАНТОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
814 29.04.2021 СОНЯ ЛЮБЕНОВА БЕГОВА Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
726 29.03.2021 СТАНИМИР ВЕЛЕВ ПОЗНАКОВ Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
736 06.04.2021 СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
856 10.05.2021 СТЕФАН ИВАНОВ САВОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
859 10.05.2021 СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
878 11.05.2021 СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
860 10.05.2021 СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
752 19.04.2021 ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
874 11.05.2021 ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
743 09.04.2021 ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
876 11.05.2021 ТЕОДОРА ГОШЕВА ЦОЧЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
918 13.05.2021 ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
755 19.04.2021 ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
837 07.05.2021 ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
791 26.04.2021 ТОДОР ТОШЕВ АНТОНОВ Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер чл. 35, ал. 1, т. 2
939 14.05.2021 ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
884 11.05.2021 ХРИСТИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
840 07.05.2021 ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
776 23.04.2021 ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИТОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
793 27.04.2021 ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
829 05.05.2021 ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
871 11.05.2021 ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
747 15.04.2021 ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
835 07.05.2021 ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
847 07.05.2021 ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
941 17.05.2021 ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
827 05.05.2021 ЦВЕТИМИР НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
718 11.02.2021 ЦВЕТОЗАР ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
879 11.05.2021 ЦВЕТОМИР МИТКОВ ЯКОВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
761 22.04.2021 ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
940 17.05.2021 ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 4
834 07.05.2021 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2                част II - интереси
722 16.03.2021 ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
745 13.04.2021 ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
866 10.05.2021 ЯНИЦА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА-ПЕТКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
772 23.04.2021 ЯНКА РАДОИЛОВА ПОСТОЛОВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения