Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020 година

Вх.№ Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
640 12.06.2020 АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
694 03.07.2020 АЛБЕНА ТИХОМИРОВА БОРИСОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
637 12.06.2020 АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
670 15.06.2020 АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВ  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
702 14.10.2020 АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
572 08.06.2020 АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
488 27.04.2020 АНДРЕАН ЮРИЕВ НАЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
647 12.06.2020 АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВА  Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
526 29.05.2020 АННА АРИСТИДОВА АНДОНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
561 05.06.2020 АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
654 15.06.2020 АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
691 15.06.2020 АНТОАН МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
599 09.06.2020 АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
499 14.05.2020 АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
606 09.06.2020 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
625 11.06.2020 АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
632 11.06.2020 АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
509 18.05.2020 АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
618 11.06.2020 АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
631 11.06.2020 АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
573 08.06.2020 АТАНАС ДИМИТРОВ ЯНЕВ  Съветник чл. 35, ал. 1, т. 2
586 08.06.2020 БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
510 19.05.2020 БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
482 10.03.2020 БОРЯНА ЗДРАВКОВА БОРИСОВА  Началник на отдел  чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
558 05.06.2020 БОРЯНА КОЧEВА МАНЧЕВА Домакин чл. 35, ал. 1, т. 2
533 01.06.2020 ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
603 09.06.2020 ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВА Финансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
653 15.06.2020 ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
590 08.06.2020 ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
608 10.06.2020 ВАЛЕНТИНА ЦВЯТКОВА ЯКИМОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
559 05.06.2020 ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВ Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
476 11.02.2020 ВЕЛИЗАРА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВСКА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
600 09.06.2020 ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
554 04.06.2020 ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
571 08.06.2020 ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
530 29.05.2020 ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВ  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
714 11.12.2020 ВЕРА СЛАВЧОВА ПАВЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
548 02.06.2020 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
615 10.06.2020 ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВА Специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
503 18.05.2020 ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
484 24.03.2020 ВИКТОР ТОШЕВ МАТЕВ  Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
544 02.06.2020 ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
661 15.06.2020 ВИКТОРИЯ СТОЙЧЕВА ЦЕГРИЛОВСКА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
534 01.06.2020 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
709 23.11.2020 ВИЛИСЛАВ ЕМИЛОВ СОФРОНИЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
542 02.06.2020 ВЛАДИСЛАВ  ЦВЕТАНОВ МАТЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
519 26.05.2020 ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
547 02.06.2020 ГЕОРГИ  ИВАНОВ СТОЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
489 04.05.2020 ГЕОРГИ ЛИЧКОВ ДЕНКОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
531 01.06.2020 ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
710 24.11.2020 ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ Финансов контрольор чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
538 01.06.2020 ДАМЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
630 11.06.2020 ДАНАИЛ КОЛЕВ  ГОЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
568 08.06.2020 ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
508 18.05.2020 ДАНИЕЛА СТОЙКОВА ИВАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
498 13.05.2020 ДЕНИС МАРИЯНОВ ДИХАНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
616 10.06.2020 ДЕНИЦА  КОСТОВА МАРКОВА    Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
610 10.06.2020 ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
566 08.06.2020 ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
582 08.06.2020 ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
569 08.06.2020 ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВА Старши  експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
614 10.06.2020 ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВА  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
479 27.02.2020 ДИМИТРИНА ТОШКОВА РАЙЧЕВА   Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
527 29.05.2020 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
689 15.06.2020 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
697 12.08.2020 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗИМБИЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
516 22.05.2020 ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
592 08.06.2020 ДРАГОМИР ГОЧЕВ ГОЧЕВ Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
668 15.06.2020 ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
623 11.06.2020 ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
676 15.06.2020 ЕВЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВА ЦАЛОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
667 15.06.2020 ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
529 29.05.2020 ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
483 12.03.2020 ЕЛЕНА АНТОНОВА СЛАВОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
581 08.06.2020 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
634 11.06.2020 ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
518 26.05.2020 ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
613 10.06.2020 ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВА  Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
681 15.06.2020 ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
695 08.07.2020 ЗОРНИЦА ДЕЯНОВА АНГЕЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
702а 19.10.2020 ЗОЯ НИКОЛОВА НЕШЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
688 15.06.2020 ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВ Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер  чл. 35, ал. 1, т. 2
528 29.05.2020 ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
474 06.02.2020 ИВАН ГАНЧЕВ НЕДЕВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
706 10.11.2020 ИВАН ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
584 08.06.2020 ИВАН МИНКОВ АНТОНОВ Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
711 24.11.2020 ИЛИЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
604 09.06.2020 ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВА Старши юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
673 15.06.2020 ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
588 08.06.2020 ЙОАНА ТОДОРОВА КАЛЕНДЖИЕВА-ПЕНЧЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
700 01.10.2020 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА УШАГЕЛОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
504 18.05.2020 ЙОСИФ ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
598 09.06.2020 КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
545 02.06.2020 КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
664 15.06.2020 КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
541 02.06.2020 КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
635 11.06.2020 КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
480 02.03.2020 КИРИЛ РУМЕНОВ ЧЕРНЕВ  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
716 18.12.2020 КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВСКА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
657 15.06.2020 КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
579 08.06.2020 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВА   Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
481 03.06.2020 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
574 08.06.2020 КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА  Фнансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
578 08.06.2020 ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
685 15.06.2020 ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
671 15.06.2020 ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
593 08.06.2020 ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
643 12.06.2020 МАКЕДОНКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
703 21.10.2020 МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ГАГОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
621 11.06.2020 МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
490 05.05.2020 МАРИАНА НИКОЛАЕВА СТАНИСЛАВОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
628 11.06.2020 МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
605 09.06.2020 МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВА Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
505 18.05.2020 МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
629 11.06.2020 МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
633 11.06.2020 МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
591 08.06.2020 МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВА - ПЕТКОВСКА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
589 08.06.2020 МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
496 13.05.2020 МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
612 10.06.2020 МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
701 06.10.2020 МАРИЯ ИЛИЕВА ДЖОНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
641 12.06.2020 МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
620 11.06.2020 МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
567 08.06.2020 МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
650 12.06.2020 МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
540 02.06.2020 МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
478 17.02.2020 МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ  Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
666 15.06.2020 МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
648 12.06.2020 МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
575 08.06.2020 МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
646 12.06.2020 МИРЧО РАДОСТИНОВ СТОЯНОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
595 09.06.2020 МИРЯНА ПЕТКОВА ТОНЧЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
622 11.06.2020 МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА СТАНКОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
602 09.06.2020 НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВА  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
553 03.06.2020 НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
550 02.06.2020 НАДЯ БОЯНОВА БОЖИНОВА-СТОЯНОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
525 28.05.2020 НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
680 15.05.2020 НЕДА МУЖО Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
665 15.06.2020 НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВА Старши вътрешен одитор чл. 35, ал. 1, т. 2
679 15.06.2020 НЕНКО  МАРИНОВ ДИМОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
475 10.02.2020 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ   Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
524 28.05.2020 НИКОЛАЙ ГАТЕВ ДИМИТРОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
649 12.06.2020 НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
639 12.06.2020 НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
696 11.08.2020 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
513 19.05.2020 НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
675 15.06.2020 НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
493 12.05.2020 ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВ   Главен инспектор чл. 35, ал. 1, т. 2
580 08.06.2020 ПАВЕЛ КИРИЛОВ ДАНОВ  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
669 15.06.2020 ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
609 10.06.2020 ПАВЛИНА БОРИСОВА ХРИСТОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
485 03.04.2020 ПЕТРУН ИВАНОВ ВАРДАРОВ ССИ чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
522 27.05.2020 ПЕТЯ ЗДРАВКОВА БОНЧЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
497 13.05.2020 ПЕТЯ ПАВЛОВА ТОДОРОВА технически сътудник чл. 35, ал. 1, т. 2
636 11.06.2020 ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
704 23.10.2020 ПОЛИНА МАРГИТИНА - ПЕТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
644 12.06.2020 РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
686 15.06.2020 РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
507 18.05.2020 РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
492 11.05.2020 РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВ Главен инспектор чл. 35, ал. 1, т. 2
607 10.06.2020 РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
624 11.06.2020 РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВА Началник на отдел  чл. 35, ал. 1, т. 2
495 13.05.2020 РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВ  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
543 02.06.2020 РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВА Старши счетоводител чл. 35, ал. 1, т. 2
512 19.05.2020 САВА  НИКОЛАЕВ  ПОЛИМЕНОВ  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
601 09.06.2020 САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
674 15.06.2020 СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
656 15.06.2020 СВЕТЛИН ОРЛИНОВ КАРАФЕИЗОВ  Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
549 02.06.2020 СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
502 18.05.2020 СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
532 01.06.2020 СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВА Ръководител на звено за вътрешен одит чл. 35, ал. 1, т. 2
593 08.06.2020 СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
546 02.06.2020 СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
473 27.01.2020 СИЛВИЯ ЮРИЕВА ТРИФОНОВА  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
585 08.06.2020 СЛАВИ МАНОЛОВ НАЛБАНТОВ Главен юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2
655 15.06.2020 СОНЯ ЛЮБЕНОВА  БЕГОВА Главен специалист чл. 35, ал. 1, т. 2
491 11.05.2020 СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
705 27.10.2020 СТЕФАН ИВАНОВ САВОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
638 11.06.2020 СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
556 04.06.2020 СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
713 10.12.2020 СТОЯНКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА Старши вътрешен одитор чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
715 16.12.2020 чл. 35, ал. 1, т. 3
687 15.06.2020 СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
570 08.06.2020 ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
555 04.06.2020 ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
494 13.05.2020 ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВА  Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
642 12.06.2020 ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА  Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
500 15.05.2020 ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
692 15.06.2020 ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
683 15.06.2020 ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
535 01.06.2020 ТОДОР ТОШЕВ АНТОНОВ  Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер  чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
690 15.06.2020 ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВА   чл. 35, ал. 1, т. 2
645 12.06.2020 ХРИСТИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
577 08.06.2020 ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА  Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
708 13.11.2020 ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИТОВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
517 22.05.2020 ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
551 02.06.2020 ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
597 09.06.2020 ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
611 10.06.2020 ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВА Директор на дирекция чл. 35, ал. 1, т. 2
565 08.06.2020 ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
552 03.06.2020 ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
678 15.06.2020 ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
596 09.06.2020 ЦВЕТИМИР НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
539 02.06.2020 ЦВЕТОМИР  МИТКОВ ЯКОВ Актюер чл. 35, ал. 1, т. 2
677 15.06.2020 ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
563 05.06.2020 ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
712 16.12.2020 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
576 08.06.2020 ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
501 15.05.2020 ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВ Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
626 11.06.2020 ЯНИЦА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА – ПЕТКОВА Фнансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2
472 24.01.2020 ЯНКА РАДОИЛОВА ПОСТОЛОВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси
 

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения