Пресконференция „Представяне на...

Пресконференция „Представяне на прегледа на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества и резултатите от стрес тестовете на застрахователите на българския пазар“

03 февруари 2017 г., БТА

front-BTA

Патрик Ходжес

pfk-obshta

obshta-3