Подписване на меморандум за учредяването...

Подписване на меморандум за учредяването на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България

10 октомври 2016 г.

1

2

3