Българска фондова борса - София отличи...

Българска фондова борса - София отличи председателя на КФН Карина Караиванова като личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.

11 януари 2017 г.

Връчване на награда

Личност на годината 2016 - развитие на капиталовия пазар

Грамота - Карина Караиванова

Обща снимка на наградените