Начало / Ръководство / Председател

Бойко Атанасов - председател на Комисията за финансов надзор

Бойко Атанасов, председател на КФН

Бойко Атанасов е избран за председател на Комисията за финансов надзор от 44-тото Народно събрание на Република България на 15 март 2019 г. с мандат до 28 юли 2022 г.

Бойко Атанасов притежава повече от 20 години професионален опит в системата на Приходната администрация. Завършил е Икономическия университет в София, специалност "Планиране и прогнозиране на икономическите системи". Бил е последователно данъчен инспектор, след което и началник подразделение в Главно управление на данъчната администрация (МФ). Професионалният му път продължава през длъжностите заместник-териториален директор, а след това и директор на Териториална дирекция на НАП София. През 2009 г. става заместник изпълнителен директор на приходната администрация. От 2013 г. до 2017 г. е изпълнителен директор на Националната агенция за приходите като в този период г-н Атанасов провокира активно процеса по усъвършенстване на услугите на НАП към гражданите, развива Агенцията в посока към интегриране на електронното управление и под негово ръководство НАП се утвърждава като една от водещите приходни администрации в Европа. Успява да превърне НАП в администрацията с над 80% от електронните услуги в държавата. Внедрява Персоналния идентификационен код, с което превръща плащането на данъци по-леко за крайния потребител. При неговото управление, НАП постига най-силните резултати при събираемостта на приходите с увеличение над 50 % в няколко поредни години. Един от значимите резултати е и ръст от 80 % на  доброволното изпълнение на задълженията в България. Факт е и, че НАП е определена в няколко последователни проучвания на Българска стопанска камара като администрацията с най-висок рейтинг на доверие в България. По време на неговото лидерство от бюрократична структура НАП се трансформира в ефективна, насочена към бизнеса организация.

 
От май до октомври 2017 г. г-н Атанасов е заместник-министър в Министерството на финансите с ресор оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция "Данъчна политика", контрол и координация на дейностите на НАП и на агенция "Митници".
 
На 11 октомври 2017 е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.
 
След избора си на 15 март 2019 г. от трибуната на Парламента Бойко Атанасов благодари за гласуваното доверие да заеме поста Председател на Комисията за финансов надзор на Република България, като се ангажира да носи пълната отговорност за осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, сферата на застраховането и пенсионните фондове. В края на изказването си той каза „Осъзнавам много добре оказаното ми доверие, очаква ни много работа, вярвам в среда на колегиалност и активна дискусия с институциите и бизнеса.“