Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Илиана Христова - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор

Илиана Христова
В концепцията си за работа на управление „Застрахователен надзор“ г-жа Илиана Христова твърдо заявява, че търсеният краен резултат за Комисията в сферата на застрахователния надзор „трябва да бъде сигурност за потребителите на застрахователни услуги и доверие на гражданите в осъществявания от държавата контрол“. За постигането на тези резултати, Илияна Христова ще приложи  формула, която ще осигури стабилен и устойчив застрахователен сектор, а именно: контрол, комуникация, кризисна превенция и дигитализация.

Г-жа Илиана Христова категорично заявява, че „посоката, която ще следваме има за цел да създаде Клиент-центриран подход в сферата на застраховането, при който основният акцент е върху видимостта към новите идеи, осведомеността за посоките за действие и възможностите за бърза двупосочна комуникация с гражданите по основни, важни за обществото теми“.

Професионалният път на г-жа Христова в последните 23 години е в Национална агенция за приходите, където последователно заема различни ръководни постове. През 2013 г. поема ръководството на най-голямата териториална дирекция на НАП ТД на НАП София. Икономическото образование на г-жа Христова е в специалност „Икономика и организация на труда“, което придобива в Университет за национално и световно стопанство.

Под нейно ръководство ТД на НАП София уверено следва визията на Агенцията за изграждане на модерна администрация, предлагаща дигитални услуги в полза на обществото. В годините, в който Илиана Христова заема длъжността директор, ТД на НАП София постига и надскача заложените цели за събираемост и осигурява качествено обслужване на клиентите на НАП, водейки до високо признание и доверие към администрацията. Фокус в нейното управление са хората, мотивацията, развитието им и формирането на вътрешно-институционална принадлежност у служителите.

Илиана Христова е доказан лидер със стратегическо и иновативно мислене. Стабилността, управлението на риска, превенцията и повишаването на нивото на осведоменост са основните елементи в работата ѝ. Тя вярва, че е необходимо да има последователност на процесите, отговорност и ефективност, за да бъдат постигнати устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност към обществото и отговарящи на съвременното законодателство.