Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Владимир Савов е изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, от 21.08.2018 г. до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател.