Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Диана Йорданова - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор

DY
Избрана е от Народното събрание на Република България на 11 октомври 2017 г.

Диана Йорданова завършва английската гимназия в Бургас и има магистърска степен по математика и по счетоводство и контрол.

Между 2004 и 2011 година е била управляващ собственик на частна компания. От 2007 до 2011 година е председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към общинския съвет гр. Бургас.

Народен представител е в четири Народни събрания – 41, 42, 43 и 44-то, като в 42-тото и 44-тото Народно събрание Диана Йорданова е заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор и член на Комисията по енергетика.

Освен в управлението на частни финанси, тя има сериозен опит и в управление на публични финанси като председател на Бюджетната комисия към Общинския съвет в Бургас, в последствие - като председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор в Народното събрание. Като народен представител и като заместник-председател в Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова участва в процеса по приемане на редица закони във финансовата и бюджетна сфера и добре познава юридическата основа, върху която функционира пенсионното осигуряване.

В досегашната си професионална кариера Диана Йорданова е натрупала богат опит в сферата на финансовото законодателство и регулацията на небанковата финансова сфера.

Владее английски език.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения