Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Диана Йорданова - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор"

Избрана е от Народното събрание на Република България на 11 октомври 2017 г.
Госпожа Диана Йорданова има магистърска степен по математика и по счетоводство и контрол.
Между 2004 и 2011 година е била управляващ собственик на частна компания.
От 2007 до 2011 година е председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към общинския съвет гр. Бургас.
Между 2011 и 2017 година е народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
В 44-то Народно събрание госпожа Йорданова е също и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор и член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

Владее английски език.