Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Бойко Атанасов - Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Избран е от Народното събрание на Република България на 11 октомври 2017 г.
Бойко Атанасов има магистърска степен по Планиране и прогнозиране на икономическите системи.
Между 1996 и 2006 година е на различни длъжности в данъчната администрация към Министерството на финансите.
От 2006 до 2017 година работи в системата на Националната агенция за приходите (НАП), включително до 2017 г. като изпълнителен директор на НАП.
От май 2017 до октомври 2017 е заместник-министър в Министерството на финансите с ресор оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция "Данъчна политика" в МФ и наблюдение и координация на дейността на НАП, агенция "Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция и Държавната комисия по хазарта.

Владее английски и руски език.