Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2017 / Раздел № 32, създаден на 20.03.2017 г., Покана...

Раздел № 32, създаден на 20.03.2017 г., Покана за подаване на оферта за обществена поръчка  с предмет: „Годишна техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи” на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП