Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2016 / Раздел № 28, създаден на 17.08.2016 г., Открита...

Раздел № 28, създаден на 17.08.2016 г., Открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите в Република България”

Документацията за обществената поръчка, преведена на английски език, може да бъде намерена тук.

Прикачени файлове(20)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения