Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 16, създаден на 07.09.2015 г., ПП...

Раздел № 16, създаден на 07.09.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Комисията за финансов надзор”, с две обособени позиции”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9045694 на 07.09.2015 г.


Прикачени файлове(19)