Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 24, създаден на 23.11.2015 г., ПП...

Раздел № 24, създаден на 23.11.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Комисията за финансов надзор”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9048242 на 30.11.2015 г.

Прикачени файлове(16)