Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 23, създаден на 19.11.2015 г., ПП...

Раздел № 23, създаден на 19.11.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на електронен регистър и картотека за поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9047900 на 20.11.2015 г.