Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 22, създаден на 18.11.2015 г., ПП...

Раздел № 22, създаден на 18.11.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Комисията за финансов надзор”.

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9047898 на 20.11.2015 г.