Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 21, създаден на 13.11.2015 г., Публична...

Раздел № 21, създаден на 13.11.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за финансов надзор и прилежащата й територия”
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9047836 на 18.11.2015 г.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения