Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 21, създаден на 13.11.2015 г., Публична...

Раздел № 21, създаден на 13.11.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за финансов надзор и прилежащата й територия”
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9047836 на 18.11.2015 г.