Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел №19, създаден на 29.10.2015 г., ПП...

Раздел № 19, създаден на 29.10.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на електронен регистър и картотека за поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9047288 на 03.11.2015 г.