Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 18, създаден на 27.10.2015 г., ПП...

Раздел № 18, създаден на 27.10.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на доставки на горива, смазочни материали и консумативи за служебните автомобили на Комисията за финансов надзор”

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9047179 на 29.10.2015 г.