Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 13, Комплексно почистване...

Раздел № 13, създаден на 17.03.2015 г., Публична покана за поръчка с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда на Комисията за финансов надзор и прилежащата й територия”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9039842 на 17.03.2015 г

Прикачени файлове(18)