Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 9, Предоставяне на универсална...

Раздел № 9, създаден на 17.11.2014, Публична покана за общ. поръчка с предмет: „Предоставяне на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) за нуждите на КФН за 2015 г.”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9036126

Прикачени файлове(18)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения