Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 8, Осъществяване на доставки...

Раздел № 8, създаден на 04.11.2014 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на доставки на горива, смазочни материали и консумативи за служебните автомобили на КФН”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9035562 на 04.11.2014 г.

Прикачени файлове(18)