Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 8, Осъществяване на доставки...

Раздел № 8, създаден на 04.11.2014 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на доставки на горива, смазочни материали и консумативи за служебните автомобили на КФН”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9035562 на 04.11.2014 г.

Прикачени файлове(18)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения