Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 6, Осигуряване на комплексна...

Раздел № 6, създаден на 30.09.2014 г., Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комплексна услуга за печатащата среда в Комисията за финансов надзор”