Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 4, Предоставяне на далекосъобщителни...

Раздел № 4, Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Комисията за финансов надзор”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9033661 на 15.09.2014 г.

Прикачени файлове(27)