Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел №12, „Предоставяне на услуги...

Раздел №12, създаден на 25.11.2014г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Комисията за финансов надзор (КФН)”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9036618 на 25.11.2014 г.