2018

Проспекти на нови емисии

 
2018 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД – Решение № 56-Е от 12.01.2018 г.
2. „235 Холдингс” ЕАД – Решение № 63-Е от 16.01.2018 г.
3. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД – Решение № 90-Е от 24.01.2018 г.
4. „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ – Решение № 120-Е от 02.02.2018 г.
5. „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ – Решение № 290-Е от 27.03.2018 г.
6. „Градус” АД – Решение № 542-Е от 28.05.2018 г
7. „Сирма Груп Холдинг“ АД – Решение № 585-Е от 12.06.2018 г.
8. „Български фонд за вземания“ АДСИЦ – Решение № 604-ДСИЦ от 14.06.2018 г
9. „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ – Решение № 619-Е от 15.06.2018 г.
10. „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД – Решение № 649-Е от 26.06.2018 г.
11. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 677-Е от 09.07.2018 г.
12. Холдинг „Света София“ АД – Решение № 807-Е от 14.08.2018 г.
13. „Холдинг Варна“ АД – Решение № 995-Е от 23.10.2018 г.
14. „Български фонд за дялово инвестиране“ АД – Решение № 999-Е от 25.10.2018 г.
15. „Лавена“ АД – Решение № 1116-Е от 04.12.2018 г.
16. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Хигия“ АД – Решение № 1204-Е от 20.12.2018 г.
  
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
1. „Интеркапитал Груп” АД – Решение № 1151-ПД от 06.12.2018 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 1. „Захарни заводи“ АД – Решение № 606-Е от 14.06.2018 г
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:

1. „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД – Решение № 283-Е от 22.03.2018 г.
2. „М САТ кейбъл” ЕАД – Решение № 416-Е от 18.04.2018 г.
3. „Адара” АД – Решение № 555-Е от 31.05.2018 г.
4. „Алтерон” АДСИЦ – Решение № 563-Е от 06.06.2018 г.
5. „Ай Ти Софт” ЕАД – Решение № 564-Е от 06.06.2018 г.
6. „Премиер Фонд“ АДСИЦ – Решение № 584-Е от 12.06.2018 г.
7. „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ – Решение № 860-Е от 30.08.2018 г.
8. „Финанс Директ“ АД – Решение № 905-Е от 20.09.2018 г.
9. „Булфинанс Инвестмънт” АД – Решение № 957-Е от 11.10.2018 г.
10. „Загора Фининвест“ АД – Решение № 1067-Е от 15.11.2018 г.
11. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД – Решение № 1096-Е от 27.11.2018 г.
12. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД – Решение № 1118-Е от 04.12.2018 г.
13. „Мотобул” ЕАД – Решение № 1155-Е от 11.12.2018 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
 
Потвърдени допълнения към проспекти:

1. „235 Холдингс” ЕАД – Решение № 372-Е от 11.04.2018 г.
2. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД – Решение № 373-Е от 11.04.2018 г.

 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:
1. „БПД Индустриален Фонд за Недвижими имоти“ АДСИЦ – Решение № 964-Е от 16.10.2018 г.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения