Начало / Поднадзорни лица / Списъци / Списък на регулираните пазари от...

Списък на регулираните пазари от трети държави, изготвен на основание чл. 38, ал. 1, т. 3-5 и т. 7 от ЗДКИСДПКИ, при които осъществяваният надзор от съответните компетентни органи в държавите от списъка се счита за еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз

  Регулиран пазар Държава
1 Cantor Futures Exchange, L.P. United States of America
2 CBOE Futures Exchange, LLC United States of America
3 Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.) United States of America
4 Chicago Mercantile Exchange, Inc. United States of America
5 Commodity Exchange, Inc. United States of America
6 ELX Futures, L.P. United States of America
7 Eris Exchange, LLC United States of America
8 ICE Futures U.S., Inc. United States of America
9 Minneapolis Grain Exchange, Inc. United States of America
10 New York Mercantile Exchange, Inc. United States of America
11 Nodal Exchange, LLC United States of America
12 North American Derivatives Exchange, Inc. United States of America
13 ONEChicago LLC United States of America
14 True EX LLC United States of America
15 BOX Options Exchange LLC United States of America
16 Cboe BYX Exchange, Inc. United States of America
17 Cboe BZX Exchange, Inc. United States of America
18 Cboe C2 Exchange United States of America
19 Cboe EDGA Exchange, Inc. United States of America
20 Cboe EDGX Exchange, Inc. United States of America
21 Cboe Exchange, Inc. United States of America
22 Chicago Stock Exchange, Inc. United States of America
23 The Investors Exchange LLC United States of America
24 Miami International Securities Exchange United States of America
25 MIAX PEARL, LLC United States of America
26 Nasdaq BX, Inc. United States of America
27 Nasdaq GEMX, LLC United States of America
28 Nasdaq ISE, LLC United States of America
29 Nasdaq MRX, LLC United States of America
30 Nasdaq PHLX LLC United States of America
31 The Nasdaq Stock Market United States of America
32 New York Stock Exchange LLC United States of America
33 NYSE Arca, Inc. United States of America
34 NYSE MKT LLC United States of America
35 NYSE National, Inc. United States of America
36 Aqua Securities L.P. United States of America
37 ATS-1 United States of America
38 ATS-4 United States of America
39 ATS-6 United States of America
40 Barclays ATS United States of America
41 Barclays DirectEx United States of America
42 BIDS Trading L.P. United States of America
43 CIOI United States of America
44 CitiBLOC United States of America
45 CITICROSS United States of America
46 CODA Markets, Inc. United States of America
47 Credit Suisse Securities (USA) LLC United States of America
48 Deutsche Bank Securities, Inc. United States of America
49 e BX LLC United States of America
50 Instinct X United States of America
51 Instinet Continuous Block Crossing System (CBX) United States of America
52 Instinet LLC (Instinet Crossing, Instinet BLX)
 
Instinet, LLC (Instinet Crossing, Instinet BLX)
United States of America
53 Instinet LLC (BlockCross) United States of America
54 JPB-X United States of America
55 J.P. Morgan ATS („JPM-X“) United States of America
56 JSVC LLC United States of America
57 LiquidNet H2O ATS United States of America
58 Liquidnet Negotiation ATS United States of America
59 Luminex Trading & Analytics LLC United States of America
60 National Financial Services LLC United States of America
61 POSIT United States of America
62 SIGMA X2 United States of America
63 Spot Quote LLC United States of America
64 Spread Zero LLC United States of America
65 UBS ATS United States of America
66 Ustocktrade United States of America
67 Virtu MatchIt United States of America
68 XE United States of America
69 ASX Australia
70 ASX24 Australia
71 Chi-X Australia
72 Bourse de Montreal Inc. Canada
73 Canadian Securities Exchange Canada
74 ICE NGX Canada Inc. Canada
75 TSX Inc. Canada
76 TSX Venture Inc. Canada
77 Alpha Exchange Inc. Canada
78 NEO Exchange Inc. Canada
79 Tokyo Stock Exchange, Inc. Japan
80 Osaka Exchange, Inc. Japan
81 Nagoya Stock Exchange, Inc. Japan
82 Fukuoka Stock Exchange Japan
83 Sapporo Securities Exchange Japan
84 Tokyo Financial Exchange Inc. Japan
85 Osaka Dojima Commodity Exchange
Inc.
Japan
86 Tokyo Commodity Exchange, Inc. Japan
87 Singapore Exchange Derivatives
Trading Limited
Singapore
88 Singapore Exchange Securities Trading Limited Singapore
89 ICE Futures Singapore Singapore
90 The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) Hong Kong

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения