Начало / Поднадзорни лица / Санкции на ЕС

Санкции на ЕС

Европейският съюз прилага ограничителни мерки в изпълнение на конкретни цели в рамките на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС), съгласно Договора за Европейския съюз (чл. 11).
 
Детайлна информация относно:
 
-Новоприети правни актове на ЕС, въвеждащи санкции срещу трети държави, образувания и лица;
действащите към момента ограничителните мерки в рамките на ОВППС на ЕС;
-Консолидиран списък с имената и данните за самоличността на всички лица, групи и образувания, по отношение на които действат финансови ограничения;
-Информация относно политиката на санкции на ЕС и
-Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС.
  
Може да намерите на следните интернет адреси на Министерството на външните работи на РБ и на Европейската служба за външни действия:
https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/merki-sreshtu-finansiraneto-na-terorizma/ogranichitelni-merki-es
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en

По отношение на извършване на бизнес с Иран Европейската комисия е изградила информационна платформа - „Helpdesk Due Diligence on EU sanctions“, която цели да улесни сътрудничеството и търговските отношения с Иран в рамките на позволеното.
Достъп до платформата може да намерите на следния линк: https://sanctions-helpdesk.eu/.
 

Прикачени файлове(98)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения