ЗК „ЛЕВ ИНС” АД / ZK Lev Ins AD

ЕИК: 121130788

Адрес: гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 67А
LEI: 529900KI9IPZDAC40081


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Франция
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 16Република Италия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.10.2013 г.
Класове застраховки: 13, 15
Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 14, 16, 18

Представител за уреждане на претенции: Dekra Claims Services Italia Srl. 
Адрес: Via Frattelli Gracehi 27 - Torre, Sud 20092 Cinsello Balsamo (MI) ItalyРепублика Австрия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 16, 18Кралство Белгия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 16Република Кипър
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 14, 16Чехия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 16, 18Кралство Дания
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 14, 16Република Естония
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 23.09.2021 г.
Класове застраховки: 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 14, 16Република Финландия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 14, 16Федерална Република Германия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: CIC Center for Insurance Clims (UG)
Адрес: Liesegangstrasse 15, 40211 Dusseldorf, GermanyРепублика Гърция
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 10, 13, 14, 15, 18

Дата на уведомление: 17.09.2020 г.
Класове застраховки: 1, 3, 7, 8, 9

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 16
Представител за уреждане на претенции: NGN Autoprotect Hellas Ltd
Адрес: 314-316 Sygou Ave, 17673, Kallithea, Athens, GreeceУнгария
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 14, 16Ирландия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10Република Латвия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 23.09.2021 г.
Класове застраховки: 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 14, 16Република Литва
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 23.09.2021 г.
Класове застраховки: 13, 15, 18Велико херцогство Люксембург
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 16Република Малта
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 16, 18Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 16Република Полша
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 7, 9, 10.1, 13, 14, 15, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: Innovation Group Poland SP.ZO.O
Адрес: Warsaw, Al.Jerozolimskie 212, 02-486 Warsaw, PolandПортугалия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Румъния
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 13, 14, 15, 18
Представител за уреждане на претенции: Pavalascu Risk Consultants SRL
Адрес: Virgil Plesoianu 52A, district 1, Bucharest, RomaniaРепублика Словакия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 16, 18Република Словения
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 16, 18Кралство Испания
Дата на уведомление: 17.09.2020 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18
Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 16
Представител за уреждане на претенции: AFS & Partners Adjusting and consulting
Адрес: Vía de las Dos Castillas, 15 - 1st floor - Office I
Edificio Centro Plaza Urbis - 28224 POZUELO DE ALARCON Madrid

Телефон: +34 913 529 020
e-mail: administracion@afsandpartners.com


Кралство Норвегия
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Представител за уреждане на претенции: Norwegian Insurance Management AS
Адрес: Jacob Borchs, gate 6, 3012 Drammen, NorwayКралство Швеция
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 7, 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 14, 16Обединено Кралство Великобритания
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9


Република Хърватия
Дата на уведомление: 10.06.2021 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 13, 15, 18

Дата на уведомление: 30.09.2021 г.
Класове застраховки: 7, 14, 16

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения