ЗК „ЛЕВ ИНС” АД / ZK Lev Ins AD

ЕИК: 121130788

Адрес: гр. София 1407, район "Лозенец", бул. "Черни Връх" №51Д

LEI: 529900KI9IPZDAC40081


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Франция
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 7, 13, 14, 15, 18Република Италия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9
Дата на уведомление: 10.10.2013 г.
Класове застраховки: 13, 15
Представител за уреждане на претенции: Dekra Claims Services Italia Srl. 
Адрес: Via Frattelli Gracehi 27 - Torre, Sud 20092 Cinsello Balsamo (MI) ItalyРепублика Австрия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Кралство Белгия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Кипър
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10Чехия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Кралство Дания
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Естония
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Финландия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Федерална Република Германия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9

Представител за уреждане на претенции: CIC Center for Insurance Clims (UG)
Адрес: Liesegangstrasse 15, 40211 Dusseldorf, GermanyРепублика Гърция
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 10, 13, 14, 15, 18

Дата на уведомление: 17.09.2020 г.
Класове застраховки: 1, 3, 7, 8, 9

Представител за уреждане на претенции: NGN Autoprotect Hellas Ltd
Адрес: 314-316 Sygou Ave, 17673, Kallithea, Athens, GreeceУнгария
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Ирландия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10Република Латвия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Литва
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Велико херцогство Люксембург
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Малта
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Полша
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 7, 9, 10.1, 13, 14, 15, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: Innovation Group Poland SP.ZO.O
Адрес: Warsaw, Al.Jerozolimskie 212, 02-486 Warsaw, PolandПортугалия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Румъния
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 13, 14, 15, 18
Представител за уреждане на претенции: Recrex Srl.
Адрес: blv. 16 G Enescu, Jud. Suceava, RomaniaРепублика Словакия
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Република Словения
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10Кралство Испания
Дата на уведомление: 17.09.2020 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18
Представител за уреждане на претенции: AFS & Partners Adjusting and consulting
Адрес: Vía de las Dos Castillas, 15 - 1st floor - Office I
Edificio Centro Plaza Urbis - 28224 POZUELO DE ALARCON Madrid

Телефон: +34 913 529 020
e-mail: administracion@afsandpartners.com


Кралство Норвегия
Дата на уведомление: 28.02.2019 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Представител за уреждане на претенции: Norwegian Insurance Management AS
Адрес: Jacob Borchs, gate 6, 3012 Drammen, NorwayКралство Швеция
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9Обединено Кралство Великобритания
Дата на уведомление: 05.05.2011 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения