„ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД / DallBogg: Life and Health Inc.

ЕИК: 200299615

Адрес: гр. София 1172, район "Изгрев", ж.к. Дианабад, бул. "Г. М. Димитров" №1

LEI: 529900ID0B7FXUHGPO23


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Гърция
Дата на уведомление: 17.12.2015 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 15, 16, 18

Представител за уреждане на претенции: DioDea M.E.P.E.
Адрес: 38 Emmanuel Benaki Str. Athens 10678, Greece

Телефон: +30 21052 33 211Кралство Испания
Дата на уведомление: 29.12.2015 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Дата на уведомление: 29.12.2015 г.
Класове застраховки: 15
Представител за уреждане на претенции: Coris Espana S.A.
Адрес: Avenida Alberto Alcocer 46B 10 28016 Madrid 28016, Spain

Телефон: +34 902 430390Република Италия
Дата на уведомление: 29.12.2015 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 15, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: DioDea Italy SRL
Адрес: 74 Via Arno str., Rome, Italy

Телефон: +39 60 324 4341
Република Румъния
Дата на уведомление: 08.02.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: DioDea Management SRL
Адрес: Buzesti str.50-52 E,  Bucuresti, Romania

Телефон: +40 738651327Кралство Белгия
Дата на уведомление: 08.02.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Дата на уведомление: 11.09.2019 г.
Класове застраховки: 15

Представител за уреждане на претенции: Van Ameyde Belgium 
Адрес: Kunstlaan/Avenue des Arts 20, bus 20 Brussels B-1000, Belgium

Телефон: +32 2 230 19 00Франция
Дата на уведомление: 08.02.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: Van Ameyde France SAS
Адрес: 8 Rue Eugene et Armand Peugeot Rueil Malmanson 92500 France

Телефон: +33 155 940520Федерална Република Германия
Дата на уведомление: 25.05.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Дата на уведомление: 11.09.2019 г.
Класове застраховки: 15
Представител за уреждане на претенции: Bureau Schmitz GmbH
Адрес: Schaafenstr. 25, Cologne D-50676 Germany

Телефон: +49 221 402040Обединено Кралство Великобритания
Дата на уведомление: 03.12.2020 г.
Оттегляне на намерение да извършват дейност на територията на Обединено кралство Великобритания при условията на свободата на предоставяне на услугиРепублика Австрия
Дата на уведомление: 25.05.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: Claims Corporation Network Austria GmbH
Адрес: Mooslackengasse 17, Vienna 1190 Austria

Телефон: +49 8962751651Ирландия
Дата на уведомление: 25.05.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: Joe Ganly International
Адрес: 21 Beechwood Close Business Park Bay, Wicklow, Ireland

Телефон: +353 2745 446Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 25.05.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: Claims Corporation B.V.
Адрес: s-Gravendijkwal 134 Rotterdam 3015 CC, The Netherlands

Телефон: + 31 88 2093801Република Кипър
Дата на уведомление: 07.04.2017 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18Република Полша
Дата на уведомление: 07.04.2017 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18Република Словакия
Дата на уведомление: 07.04.2017 г.
Класове застраховки: 1,2,3,7,8,9,10.1,13,16,18Унгария
Дата на уведомление: 07.04.2017 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18Република Хърватия
Дата на уведомление: 07.04.2017 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18Чехия
Дата на уведомление: 07.04.2017 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18Кралство Дания
Дата на уведомление: 26.06.2018 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1, 13, 15, 16, 18
Представител за уреждане на претенции: Claims Corporation Denmark A/S
Адрес: Hauser Plads 20, 6.sal. Copenhagen DK-1127, Denmark

Телефон: +45 3338 0000

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения