"ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" ЕАД / "BULSTRAD LIFE VIENNA INSURANCE GROUP" JOINT STOCK COMPANY

ЕИК: 831211284

Адрес: гр. София 1463, район "Възраждане", ул. "Света София" № 6

LEI: 549300RLAVC923B23203


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Федерална Република Германия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, VФранция
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Обединено Кралство Великобритания
Дата на уведомление: 03.12.2020 г.
Оттегляне на намерение да извършват дейност на територията на Обединено кралство Великобритания при условията на свободата на предоставяне на услуги


Република Италия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Кралство Испания
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Република Полша
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Република Румъния
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Република Гърция
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Португалия
 
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Кралство Белгия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Чехия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Унгария
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Кралство Швеция
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Република Австрия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Кралство Дания
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Република Словакия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Република Финландия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Ирландия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Република Литва
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V

Република Латвия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Република Словения
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Република Естония
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Велико херцогство Люксембург
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане -
I, II, III, IV, V


Република Малта
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V


Република Кипър
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V
 
 
Република Хърватия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения