ЗД „ЕВРОИНС” АД / EUROINS INSURANCE JSC

ЕИК: 121265113

Адрес: гр. София 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43

LEI: 549300X77HR0ZWZGRM25Застрахователни услуги, предоставяни при условията на правото на установяване
 

Република Гърция
Дата на уведомление: 17.08.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10, 18
Дата на уведомление: 07.09.2020 г.
Класове застраховки: 2, 6, 7, 12, 13, 15, 17


Адрес: Varis - Koropiou Av. & 2, Ifestou Str., P.C.: 194 00, Koropi - Attica, Greece.
Упълномощен управител: Евгени Светославов Игнатов


Обединено кралство Великобритания
 
Дата на уведомление: 22.12.2020 г.
Класове застраховки: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Законен представител: Martin Wright
Адрес: 6 Arlington Street, London, SW 1A 1RE, United Kingdom


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Кралство Испания
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10
Представител за уреждане на претенции: GLARUS IBÉRICA LOSS & RUN OFF MANAGEMENT S.L., представлявано от Justo Jimenez Fuentes
Адрес: calle de Maria de Molina № 37-3, 28006 Madrid, Spain. 


Дата на уведомление: 05.12.2016 г.
Класове застраховки: 17


Република Гърция
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Представител за уреждане на претенции: Euroins Claims M.I.K.E. представлявано от Alexandros Skliris
Адрес: Amfitheas Ave. and 43 Agion Anargyron str.,Palaion Faliron, AtticaРепублика Италия
Дата на уведомление: 16.02.2015 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


Кралство Белгия
Дата на уведомление: 27.02.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Република Кипър
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Република Австрия
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Франция
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16Кралство Дания
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Преустрановява дейност на територията на Кралство Дания с Решение № 76 от 17.10.2019Република Румъния
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Федерална Република Германия
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Република Полша
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Дата на уведомление: 09.02.2018 г.
Класове застраховки: 10


Чехия
Дата на уведомление: 29.04.2014 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


Република Словакия
Дата на уведомление: 29.04.2014 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


Унгария
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Португалия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Република Словения
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Република Литва
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Княжество Лихтенщайн
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Обединено Кралство Великобритания
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Дата на уведомление: 18.10.2018 г.
Класове застраховки: 17


Велико херцогство Люксембург
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Република Финландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18


Кралство Норвегия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Република Малта
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Дата на уведомление: 22.08.2019 г.
Класове застраховки: 17


Република Естония
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Ирландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Преустрановява дейност на територията на Ирландия, считано от 12.08.2021 г.


Република Латвия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Исландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Кралство Швеция
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения