"БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/" ЕАД / BULGARIAN EXPORT INSURANCE AGENCY /BAEZ/

ЕИК: 121769212

Адрес: гр. София 1301, район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" №55, ет. 1

LEI: 549300M2O3C4LK0E0S28


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Федерална Република Германия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Франция
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Обединено Кралство Великобритания
Дата на уведомление: 03.12.2020 г.
Оттегляне на намерение да извършват дейност на територията на Обединено кралство Великобритания при условията на свободата на предоставяне на услуги


Република Италия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Кралство Испания
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Полша
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Румъния
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Гърция
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Португалия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Кралство Белгия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Чехия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Унгария
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Швеция
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Австрия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Кралство Дания
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16

Оттегляне на нотификацията с Решение от 17.09.2019 г.Република Словакия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Финландия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Ирландия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Литва
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Латвия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Словения
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Естония
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Велико херцогство Люксембург
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Малта
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Република Кипър
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Кралство Норвегия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Исландия
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16Княжество Лихтенщайн
Дата на уведомление: 25.03.2010 г.
Класове застраховки: 14, 15, 16

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения