Начало / Поднадзорни лица / Нотификации / Нотификации, изпратени от КФН / Застрахователи от Република България, уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС