Начало / Поднадзорни лица / Нотификации / Нотификации, изпратени от КФН / Списък на колективните инвестиционни...

Списък на колективните инвестиционни схеми, установени в България, които са нотифицирани за предлагане на територията на друга дръжва членка

Колективна инвестиционна схема Тип колективна инвестиционна схема Държава Начална дата на предлагането
"Expat Bulgaria Sofix Ucits ETF" договорен фонд United Kingdom 22.02.2017
Germany 18.10.2017
Slovenia 04.08.2020
„Expat Czech PX UCITS ETF” договорен фонд Germany 14.02.2018
„Expat Greece ASE UCITS ETF” договорен фонд Germany 14.02.2018
„Expat Poland WIG20 UCITS ETF” договорен фонд Germany 14.02.2018
„Expat Romania BET-BK UCITS ETF” договорен фонд Germany 14.02.2018
„Expat Hungary BUX UCITS ETF” договорен фонд Germany 21.03.2018
„"Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”" договорен фонд Germany 21.03.2018
Slovenia 04.08.2020
„Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF” договорен фонд Germany 20.03.2018
Slovenia 04.08.2020
„Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” договорен фонд Germany 28.03.2018
Slovenia 04.08.2020
„Expat Slovakia SAX UCITS ETF” договорен фонд Germany 28.03.2018
„Expat Croatia CROBEX UCITS ETF” договорен фонд Germany 21.03.2018
Slovenia 04.08.2020
„Актива Високодоходен Фонд” договорен фонд Germany 28.01.2020
 „Актива Балансиран Фонд“ договорен фонд Germany 28.01.2020
„Еф Принсипал” договорен фонд Germany 14.01.2020

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения